Các bậc thuế ở Đức – Steuerklassen

0 573

Ở Đức, việc đóng thuế được coi là nghĩa vụ của những người đi làm. Nhưng mức thuế phải trả là bao nhiêu phụ thuộc không chỉ vào mức lương mà còn phụ thuộc vào bậc thuế của bạn. Và bậc thuế thì lại phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân. Thế thì bậc thuế nào sẽ là bậc thuế phù hợp cho bạn?!?

 

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

1) Steuerklassen – các bậc thuế

Các bậc thuế ở Đức được chia làm 6 bậc như sau:

– Steuerklasse I – Thuế bậc I

Dành cho những người độc thân và ly hôn, hoặc những người có gia đình nhưng vợ/chồng sống ở nước ngoài hoặc ly thân. (ledige und geschiedene Arbeitnehmer sowie verheiratete Arbeitnehmer, deren Ehegatte im Ausland wohnt oder die von ihrem Ehegatten dauernd getrennt leben)

– Steuerklasse II – Thuế bậc II

Dành cho những người nuôi con một mình (Alleinerziehende)

– Steuerklasse III – Thuế bậc III

Dành cho những người đã kết hôn, vợ chồng cùng sống ở Đức và sống chung (beide Ehegatten im Inland wohnen, nicht dauernd getrennt leben) nhưng:

+ vợ/chồng thất nghiệp, không đi làm. (wenn Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht)

+ vợ/chồng có thuế bậc V (wenn Ehegatte Arbeitslohn bezieht und in die Steuerklasse V eingereiht wird)

+ vợ/chồng mất (verwitwete Arbeitnehmer)

– Steuerklasse IV – Thuế bậc IV

Dành cho những người đã kết hôn, vợ chồng cùng sống ở Đức, sống chung và cả 2 đều có thu nhập.

– Steuerklasse V – Thuế bậc V

Dành cho những người đã kết hôn, vợ chồng cùng sống ở Đức, sống chung và vợ/chồng có thuế bậc III

– Steuerklass VI – Thuế bậc VI

Dành cho những người có nhiều việc làm cùng một lúc. (Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen)

2) Steuerklassenwahl bei Ehegatten – Chọn bậc thuế cho người đã kết hôn

Nếu cả 2 vợ chồng cùng đi làm và có thu nhập thì nên cân nhắc xem chọn bậc thuế như thế nào để có lợi nhất và tiền thuế phải đóng ít nhất.

– Steuerklassenkombination IV/IV – Sự kết hợp giữa bậc IV/IV

Dành cho những người đã kết hôn và vợ chồng có mức thu nhập ngang nhau. (gleich viel verdienen)

– Steuerklassenkombination III/V – Sự kết hợp giữa bậc III/V

Ở sự kết hợp này, người có thuế bậc III sẽ thu nhập được khoảng 60% của tổng tiền lương sau khi đã trừ thuế và người có thuế bậc V sẽ thu nhập khoảng 40%. Nếu cả 2 vợ chồng cùng đi làm và có thu nhập nhưng mức thu nhập chênh lệch nhau, thì người có thu nhập cao hơn nên chọn thuế bậc III để bị trừ ít hơn và người có thu nhập thấp hơn chọn thuế bậc V.

Việc chia thuế ra thành nhiều bậc khác nhau như thế này cũng tránh được trường hợp những người đã có gia đình bị trừ thuế quá nhiều dẫn đến thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Những người độc thân thường sẽ chi tiêu ít hơn những người đã có gia đình nên mức thuế phải trả đương nhiên cũng cao hơn.

Ví dụ: Thu nhập trung bình của một người Đức là 46.000€/năm

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.Trương Hoàng Hải Yến 

 

 

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.