Tiếng lóng với động từ tình thái – Umgangsprache mit Modalverben

Tiếng Đức giao tiếp

0 1,244

Tiếng lóng với động từ tình thái – Umgangssprache mit Modalverben:

Động từ tình thái Modalverben thì các bạn đều rõ hết nghĩa cả rồi, nhưng trong ngôn ngữ sử dụng hàng ngày, người ta sử dụng nhiều câu tiếng lóng với những động từ này và nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cùng xem người Đức nói như thế nào nhé để nếu có nghe được họ sử dụng tiếng lóng mà chúng ta không thấy „Điếc“:

 • Das kann nicht sein! (Überrascht): Thật không thể nào!
 • Was soll das denn heißen? (Verärgert): Ý gì vậy?
 • Dann woll’n wir mal (los gehen): Đi nào!
 • Was darf’s denn sein? = Hast du schon gewählt? (Bestellung): Bạn đã chọn món gì chưa (gọi món)
 • Da musst du durch! (schwierige Situation): Bạn phải vượt qua nó!
 • Was soll’s? : Thì sao?, đừng bận tâm
 • Ich muss mal (Toilette): Tôi đi vệ sinh đã!
 • Ich kann nicht mehr (Essen voll):Tôi không thể ăn thêm được nữa.
 • Das kann doch nicht alles gewesen sein! (Enttäuscht): Mọi thứ không thể như vậy được!
 • Muss das sein? (Prüfungsangst, will nicht machen): Thật sự phải làm à?
 • Das muss auch mal wieder sein = (Sich (D) etwas gönnen – tự thưởng cho mình cái gì đó): Bạn cũng cần phải cho phép mình chứ!
 • Wie konntest du nur? (Schock): Tại sao cậu có thể hành động như vậy?
 • Du kannst mich mal!: (Câu này hơi thô lỗ tý, nếu mà họ đã nói câu này là rất nghiêm trọng đấy!

Câu này là câu nói tắt của câu Du kannst mich mal am A..sch lecken!

có bạn nào dịch được chính xác không? 😀

Câu này là câu chửi thô tục mà người đức, đặc biệt người Schwaben sử dụng nhiều nhất 😀 😀 😀

Chúc các bạn học vui vẻ!

Auf gut Deutsch

Bạn muốn bình luận gì?

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.